زیمنس S71200 پی ال سی ۶ES7232-4HA30-0XB0

SIMATIC S7-1200, ANALOG OUTPUT SB 1232, 1 AO, +/- 10VDC (12 BIT RES.) OR 0 – 20 MA (11 BIT RES)

 

توضیحات

توضیحات فروش زیمنس S71200 کد ۶ES7232-4HA30-0XB0 :

SIMATIC S7-1200, ANALOG OUTPUT SB 1232, 1 AO, +/- 10VDC (12 BIT RES.) OR 0 – 20 MA (11 BIT RES)