زیمنس S71500 پی ال سی ۶ES7507-0RA00-0AB0

SIMATIC S7-1500, SYSTEM POWER SUPPLY PS 60W 120/230V AC/DC, SUPPLIES THE OPERATING VOLTAGE FOR THE S7-1500 VIA THE BACKPLANE BUS

توضیحات

توضیحات فروش زیمنس S71500 کد ۶ES7507-0RA00-0AB0:

SIMATIC S7-1500, SYSTEM POWER SUPPLY PS 60W 120/230V AC/DC, SUPPLIES THE OPERATING VOLTAGE FOR THE S7-1500 VIA THE BACKPLANE BUS