توضیحات

توضیحات فروش سافت استارتر کد ۳RW4036-1BB14 :

SIRIUS SOFT STARTER, S2, 45A, 22KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW TERMINALS