توضیحات

توضیحات فروش سافت استارتر کد ۳RW4075-6BB44:

SIRIUS SOFT STARTER, S12, 356 A, 200 KW/400 V, 40 DEG., 200-460 V AC, 230 V AC, SCREW TERMINALS