توضیحات

توضیحات فروش سافت استارتر کد ۳RW4076-6BB44:

SIRIUS SOFT STARTER, S12, 432 A, 250 KW/400 V, 40 DEG., 200-460 V AC, 230 V AC, SCREW TERMINALS