توضیحات

توضیحات فروش سافت استارتر کد ۳RW4422-1BC44:

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 29A, 15KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 50A, 22KW, 200-460 V AC, 230 V AC, SCREW TERMINALS