توضیحات

توضیحات فروش سافت استارتر کد ۳RW4423-1BC44:

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 36A, 18,5KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 62A, 30KW, 200-460 V AC, 230 V AC, SCREW TERMINALS