توضیحات

توضیحات فروش سافت استارتر کد ۳RW4424-1BC44:

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 47A, 22KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 81A, 45KW, 200-460 V AC, 230 V AC, SCREW TERMINALS