توضیحات

توضیحات فروش سافت استارتر کد ۳RW4425-1BC44:

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 57A, 30KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 99A, 55KW, 200-460 V AC, 230 V AC, SCREW TERMINALS