توضیحات

توضیحات فروش سافت استارتر کد ۳RW4435-6BC44:

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 134A, 75KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 232A, 132KW, 200-460 V AC, 230 V AC, SCREW TERMINALS