توضیحات

توضیحات فروش سافت استارتر کد ۳RW4443-6BC44:

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 203A, 110KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 352A, 200KW, 200-460 V AC, 230 V AC, SCREW TERMINALS