توضیحات

توضیحات فروش سافت استارتر کد ۳RW4445-6BC44:

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 313A, 160KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 542A, 315KW, 200-460 V AC, 230 V AC, SCREW TERMINALS