توضیحات

توضیحات فروش سافت استارتر کد۳RW4453-6BC44:

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES AT 400V, 40DEG., STANDARD: 551A, 315KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 954A, 560KW, 200-460V AC, 230V AC, SCREW TERMINALS