توضیحات

توضیحات فروش سافت استارتر کد۳RW4454-6BC44:

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES AT 400V, 40DEG., STANDARD: 615A, 355KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 1065A, 630KW, 200-460V AC, 230V AC, SCREW TERMINALS