توضیحات

توضیحات فروش سافت استارتر کد۳RW4455-6BC44:

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES AT 400V, 40DEG., STANDARD: 693A, 400KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 1200A, 710KW, 200-460V AC, 230V AC, SCREW TERMINALS