نمایندگی فیوز سیبا ۳۰۰۰۴۱۳٫۱۶HHD SIBA

//نمایندگی فیوز سیبا ۳۰۰۰۴۱۳٫۱۶HHD SIBA

توضیحات

توضیحات فروش فیوز سیبا ۳۰۰۰۴۱۳٫۱۶HHD SIBA :

 Description: High-voltage fuse-link
 Dimensions: e=292mm
 Rated voltage: AC 12 kV
 Rated current: ۱۶A
 Charakteristic: BU – Back-Up