توضیحات

توضیحات فروش فیوز سیبا ۳۰۰۰۸۱۴.۱۶HHD SIBA :

 Description: High-voltage fuse-link
 Dimensions: e=442mm
 Rated voltage: AC 24 kV
 Rated current: ۱۶A
 Charakteristic: BU – Back-Up