نمایندگی فیوز سیبا ۳۰۰۹۸۱۳٫۱۶HHD SIBA سیماتک

//نمایندگی فیوز سیبا ۳۰۰۹۸۱۳٫۱۶HHD SIBA سیماتک

توضیحات

توضیحات فروش فیوز سیبا ۳۰۰۹۸۱۳٫۱۶HHD SIBA :

 Description: High-voltage fuse-link
 Dimensions: e=292mm
 Rated voltage: AC 7,2 kV
 Rated current: ۱۶A
 Charakteristic: BU – Back-Up