نمایندگی فیوز سیبا ۳۰۱۱۹۱۳٫۱۶HHD SIBAسیماتک

//نمایندگی فیوز سیبا ۳۰۱۱۹۱۳٫۱۶HHD SIBAسیماتک

توضیحات

توضیحات فروش فیوز سیبا ۳۰۱۱۹۱۳٫۱۶HHD SIBA :

 Description: High-voltage fuse-link
 Dimensions: e=192mm
 Rated voltage: AC 12 kV
 Rated current: ۱۶A
 Charakteristic: BU – Back-Up