نمایندگی فیوز سیبا ۳۰۱۴۴۳۶٫۱۶HHBO SIBA سیماتک

//نمایندگی فیوز سیبا ۳۰۱۴۴۳۶٫۱۶HHBO SIBA سیماتک

توضیحات

توضیحات فروش فیوز سیبا ۳۰۱۴۴۳۶٫۱۶HHBO SIBA :

 Description: High-voltage fuse-link
 Dimensions: 63,5x254mm
 Rated voltage: AC 12 kV
 Rated current: ۱۶A
 Charakteristic: BU – Back-Up