نمایندگی فیوز سیبا ۳۰۱۸۰۱۴٫۱۶HHD SIBA سیماتک

//نمایندگی فیوز سیبا ۳۰۱۸۰۱۴٫۱۶HHD SIBA سیماتک

توضیحات

توضیحات فروش فیوز سیبا ۳۰۱۸۰۱۴٫۱۶HHD SIBA :

 Description: High-voltage fuse-link
 Dimensions:e=292mm
 Rated voltage:AC 24 kV
 Rated current: ۱۶A
 Charakteristic: BU – Back-Up