توضیحات

توضیحات فروش سافت استارتر کد ۳RW4024-1BB14:

SIRIUS SOFT STARTER, S0, 12.5A, 5.5KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW TERMINALS