توضیحات

توضیحات فروش سافت استارتر کد ۳RW4026-1TB04:

SIRIUS SOFT STARTER, S0, 25A, 11KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 24V, SCREW TERMINALS, THERMISTOR MOTOR PROTECTION