توضیحات

توضیحات فروش سافت استارتر کد ۳RW4037-1TB04 :

SIRIUS SOFT STARTER, S2, 63A, 30KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 24V, SCREW TERMINALS, THERMISTOR MOTOR PROTECTION