توضیحات

توضیحات فروش سافت استارتر کد ۳RW4038-1BB14:

SIRIUS SOFT STARTER, S2, 72A, 37KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW TERMINALS