توضیحات

توضیحات فروش سافت استارتر کد ۳RW4046-1BB14:

SIRIUS SOFT STARTER, S3, 80A, 45KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW TERMINALS