توضیحات

توضیحات فروش سافت استارتر کد۳RW4046-1TB04:

SIRIUS SOFT STARTER, S3, 80A, 45KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 24V, SCREW TERMINALS, THERMISTOR MOTOR PROTECTION