توضیحات

توضیحات فروش سافت استارتر کد ۳RW4047-1TB04 :

SIRIUS SOFT STARTER, S3, 106A, 55KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 24V, SCREW TERMINALS, THERMISTOR MOTOR PROTECTION