توضیحات

توضیحات فروش سافت استارتر کد۳RW4456-6BC44:

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES AT 400V, 40DEG., STANDARD: 780A, 450KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 1351A, 800KW, 200-460V AC, 230V AC, SCREW TERMINALS