توضیحات

توضیحات فروش سافت استارتر کد۳RW4457-6BC44:

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES AT 400V, 40DEG., STANDARD: 880A, 500KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 1524A, 900KW, 200-460V AC, 230V AC, SCREW TERMINALS