توضیحات

توضیحات فروش سافت استارتر کد ۳RW4458-6BC44 :

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES AT 400V, 40DEGREES, STANDARD: 970A, 560KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 1680A, 1000KW, AC 200-460V, AC 230V, SCREW TERMINALS