زیمنس S71200 پی ال سی ۶ES7 278-4BD32-0XB0

SIMATIC S7-1200, SM1278 IO-LINK, 4 X IO-LINK MASTER

توضیحات

توضیحات فروش زیمنس S71200 کد ۶ES7 278-4BD32-0XB0 :

SIMATIC S7-1200, SM1278 IO-LINK, 4 X IO-LINK MASTER