زیمنس S71200 پی ال سی ۶ES7223-1PL32-0XB0

SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O SM 1223, 16DI / 16DO, 16DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 16DO, RELAY 2A

 

توضیحات

توضیحات فروش زیمنس S71200 کد ۶ES7223-1PL32-0XB0 :

SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O SM 1223, 16DI / 16DO, 16DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 16DO, RELAY 2A