زیمنس S71200 پی ال سی ۶ES7231-4HD32-0XB0

SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT, SM 1231, 4 AI, +/-10V, +/-5V, +/-2.5V, OR 0-20MA/4-20 MA, 12 BIT + SIGN BIT (13 BIT ADC)

توضیحات

توضیحات فروش زیمنس S71200 کد ۶ES7231-4HD32-0XB0 :

SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT, SM 1231, 4 AI, +/-10V, +/-5V, +/-2.5V, OR 0-20MA/4-20 MA, 12 BIT + SIGN BIT (13 BIT ADC)