توضیحات

توضیحات فروش SINAMICS V20 کد ۶SL3054-4AG00-2AA0:

SINAMICS SD-CARD 512 MB empty