توضیحات

توضیحات فروش SINAMICS V20 کد ۶SL3202-0AE16-1CA0:

SINAMICS Output reactor FOR POWER MODULES FSA1 3AC 380V-480V 6,1 A