کاربرد برد الکترونیکی ۶DD2920

کاربرد برد الکترونیکی ۶DD2920

بُرد مدار چاپی ( برد الکترونیکی ۶DD2920 )مجموعه ای از مدارهای الکتریکی هست که می‌تواند یک طرفه لایه مس، دو طرفه لایه مس و یا حتی چند لایه باشد. بطوریکه قطعات الکترونیکی مانند مقاومت، خازن، آی سی و … بر روی آن مونتاژ شده و جهت استفاده در تجهیزات الکترونیکی بکار...