آشنای با فیوز سیبا به همراه دانلود کاتالوگ و بروشور

آشنای با فیوز سیبا به همراه دانلود کاتالوگ و بروشور

آشنای با فیوز سیبا به همراه دانلود کاتالوگ و بروشور فیوزهای HV-SIBA دارای فیوزهای نقره خالص به موازات متصل هستند. طراحی و روش تولید المان ها تحمل محدودی از ویژگی های زمان-جریان را تضمین می کند. عناصر فیوز بر روی یک تکیه گاه سرامیکی پیچیده شده و با استفاده از جوش نقطه...
انتخاب فیوزهای مناسب برای استفاده در یك سیستم توزیع

انتخاب فیوزهای مناسب برای استفاده در یك سیستم توزیع

فیوزهای مناسب  فیوزهای سیبا یكی از ابزار حفاظت در برابر اضافه جریان میباشد در فیوز عنصری وجود دارد كه در اثر عبور جریان ، مستقیماً گرم و در صورت بیشتر شدن آن از یك مقدار از پیش تعیین شده ذوب می شود. فیوزی كه به طور مناسب انتخاب شده باشد باید پس از ذوب شدن عضو مورد نظر...
فیوز ها و نحوه حفاظت از مدارهای الکتریکی

فیوز ها و نحوه حفاظت از مدارهای الکتریکی

آشنایی با انواع فیوز ها و نحوه حفاظت از مدارهای الکتریکی فیوز چیست؟فیوز معمولا از یک تیوب سرامیکی تشکیل ،و آلیاژی از جنس نقره یا مس از وسط آن عبور می کند و اطراف آن با کوارتز یا سیلیس پر می شود ،المان مرکزی فیوز به گونه ای طراحی شده است که اجازه عبور جریانهای مجاز را...
انواع فیوز و کاربرد فیوز در صنعت

انواع فیوز و کاربرد فیوز در صنعت

انواع فیوز و کاربرد فیوز در صنعت انواع فیوز وظیفه ی یک سیستم قدرت تحویل انرژی الکتریکی به مصرف کننده می باشد، مهمترین خطر برای یک سیستم قدرت ، اتصال کوتاه است که باعث تغییرات شدید و ناگهانی در آن می شود. ایجاد خطا و اتلاف انرژی زیاد به صورت حرارت در محل اتصال کوتاه ،...