کارت ورودی و کارت خروجی زیمنس

کارت ورودی و کارت خروجی زیمنس

ماژول های سیگنال  کارت ورودی و کارت خروجی زیمنس  Signal Modul : به کلیه کارت های ورودی و خروجی زیمنس دیجیتال و آنالوگ SM , DI , DO , AI , AO یا Signal Modul  میگویند . در واقع این کارت ها رابطه PLC زیمنس را با دنیای خارج برقرار میکنند. به نحوی که ورودی ها اطلاعات را...