کامپیوترصنعتی ادونتک Advantech

کامپیوترصنعتی ادونتک Advantech

۱- کامپیوترصنعتی ادونتک قابل نصب در رک (Rack mount) کامپیوترصنعتی ادونتک ، کامپیوترها با ویژگی های خاص مانند طول عمر بالا، مقیاس پذیری، قابل اعتماد بودن و مدیریت هوشمند سیستم طراحی شده اند. مشتریان ما با اسـتفاده از طیف وسـیعی از محصولات شامل مادربردهای ATX/MATX/ITX و...