HMI Panels چیست؟

HMI Panels چیست؟

HMI مخفف عبارت Human Machine Interface میباشد و به معناي واسطه بين انسان و ماشين است، از آن براي مانيتور كردن و مشاهده پارامترهاي دستگاههاي صنعتي مثل PLC و اينورتر ودیگرکاربردهای صنعتی مورد  استفاده قرار میگیرد. در واقع يك مانيتور LCD میباشد كه مي توان آن را برنامه...